POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.ORTO.PL

EuroMediCare Wrocław przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.orto.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron EuroMediCare Wrocław. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP systemu z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio IP urządzenia użytkownika)
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji(jeśli taka miała miejsce),
 • data i godzina nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika(oraz informacje przez nią prezentowane)

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony EuroMediCare Wrocław. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią EuroMediCare Wrocław. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych www.orto.pl

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach EuroMediCare Wrocław nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie orto.pl. okresowo może być wykorzystywany sesyjne Ciastko do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Ciastko jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu Ciastka informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymienione wyżej Ciastko, jeśli jest tworzone, to występuje w określonym czasie i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu orto.pl. powoduje utratę tego Ciastka.

Google Analytics

Serwis uro.pl. wykorzystuje system Google Analytics. Narzędzie to umożliwia prowadzenie statystyk serwisu poprzez zbieranie danych na temat użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę. Dane pozwalają na optymalizację serwisu www.orto.pl i ułatwiają dostosowywanie jego zawartości do potrzeb odbiorców.

Dane zbierane przez Google Analytics to:

 1. identyfikatory online włączając pliki Cookies
 2. adresy IP oraz identyfikatory urządzeń
 3. identyfikatory klientów
 4. raporty o awariach, dane o aktywności systemu oraz datę, godzinę i adres URL strony odsyłającej żądania
 5. informacje o interakcjach aplikacji, przeglądarek i urządzeń z usługami Google

Serwis www.orto.pl korzysta także z usługi Google Tag Manager umożliwiającej wprowadzenie kodów źródłowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Google Analytics.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google.

Odnośniki do innych stron

Serwis www.orto.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW EuroMediCare Wrocław.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.